52 retrats.com

52 retrats.com és un projecte del fotògraf Víctor Puig. El projecte es basa en fer  nou  retrat cada setmana  -52 retrats en 52 setmanes- a persones diferents. La iniciativa  porta ja 3 anys  durant els quals el fotògraf ha complert el seu objectiu d´aconseguir 52 retrats diferents durant els anys 2010-2011 i  el que queda […]